आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे!
 • UCP2 Setscrew type
 • UCF204F

  UCF204F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF205F

  UCF205F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोग्राम यूसीएफ205 एफ 25 मिनिट मर्यादा 10000 रेव्हरॉन्टी 2000 रिव्हिंग बेअरिंग झेड 3 व् 2 oryक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF206F

  UCF206F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोग्राम यूसीएफ206 एफ 30 62 38 108.5 83.4 1.23 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 10000 रेव्ह वॉरंटी 2000 रिव्हिंग ग्रेडिंग झेड 3 व् 2 oryक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF207F

  UCF207F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लाईनर रिंग उंची रुंदीची लांबी होल अंतर वजन किलो किलो यूसीएफ207 एफ 35 72 43 117 92 1.55 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 10000 रेव्ह वॉरंटी 2000 रॅड बेअरिंग झेड 3 व् 2 Accessक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF208F

  UCF208F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदीची लांबी होल अंतर वजन किलो किलोग्राम यूसीएफ208 एफ 40 80 49.1 130 102 1.87 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 10000 रेव्ह वॉरंटी 2000 रिव्ह बेअरिंग झेड 3 व् 2 oryक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF209F

  UCF209F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदीची लांबी होल अंतर वजन किलो किलो यूसीएफ209 एफ 45 85 49.1 136.3 104 2.17 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 8000 रेव्हरंट 1600 रेव बेअरिंग ग्रेडिंग झेड 3 व् 2 Accessक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF210F

  UCF210F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोग्राम यूसीएफ 210 एफ 50 90 51.6 143 111 2.7 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 8000 रेव्हरंट 1600 रेव्ह बेअरिंग ग्रेडिंग झेड 3 व् 2 Accessक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF211F

  UCF211F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोग्राम यूसीएफ 211 एफ 55 100 55.5 162 130 3.31 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 8000 रेव्हरंट 1600 रेव्ह बेयरिंग ग्रेडिंग झेड 3 व् 2 Accessक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF212F

  UCF212F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोग्राम यूसीएफ 212 एफ 60 110 65.1 175 142 4.9 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 8000 रेव्हरंट्स 1500 रेव्ह बेयरिंग ग्रेडिंग झेड 3 व् 2 Accessक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF213F

  UCF213F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोग्राम यूसीएफ 213 एफ 65 120 65.1 186 149 5.66 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 7000 रेव्हरंट 1500 रेव बेअरिंग ग्रेडिंग झेड 3 व् 2 Accessक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCF215F

  UCF215F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लाईनर रिंग उंची रुंदीची लांबी होल अंतर वजन किलो किलो यूसीएफ 215 एफ 75 130 77.8 199 159 6.78 रिव्होल्यूशन प्रति मिनिट मर्यादा 7000 रेव्हरंटि 1300 रेव्ह बेरिंग ग्रेडिंग झेड 3 व् 2 Accessक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
1234 पुढील> >> पृष्ठ 1/4