आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे!
 • UCP204F

  UCP204F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोगी युसीपी 204 एफ 20 47 31 39.3 126 63.3 95 0.6 प्रति मिनिट मर्यादा 10000 रेव्हरंट्स वॉरंटी 2000 रेवडिंग झेड 3 व्ही 2 Oryक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP205F

  UCP205F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदीची लांबी होल अंतर वजन किलो किलोग्राम यूसीपी 205 एफ 25 52 34.1 39.3 139.2 71 105 0.79 रिव्होल्यूशन प्रति मिनिट मर्यादा 10000 रेव्ह वॉरंटी 2000 रेव्ह ब्रेडिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP206F

  UCP206F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदीची लांबी होल अंतर वजन किलो किलोगी यूसीपी206 एफ 30 62 38 49.2 165 82 121 1.23 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 10000 रेव्ह वॉरंटी 2000 रॅड बेअरिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP207F

  UCP207F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदीची लांबी होल अंतर वजन किलो किलोगी यूसीपी 207 एफ 35 72 43 49.3 166.3 92.7 126 1.55 प्रति मिनिट मर्यादा 10000 रेव्ह वॉरंटी 2000 रेव बेडिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP208F

  UCP208F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलोग्राम यूसीपी 208 एफ 40 80 49.1 55.4 183.3 99 136 1.87 रिव्होल्यूशन प्रति मिनिट मर्यादा 10000 रेव वॉरंटी 2000 रेव बेडिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP209F

  UCP209F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लाईनर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलोग्राम यूसीपी 209 एफ 45 85 49.1 49.3 55.7 107.2 145 2.17 प्रति मिनिट मर्यादा 8000 रेव्ह वॉरंटी 1600 रेव्ह बेडिंग ग्रेडिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP210F

  UCP210F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोगी यूसीपी 210 एफ 50 90 51.6 61.3 205 113 158 2.7 प्रति मिनिट मर्यादा 8000 रेव्ह वॉरंटी 1600 रेव्ह बेडिंग ग्रेडिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP211F

  UCP211F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदीची लांबी होल अंतर वजन किलो किलोगी युसीपी 210 एफ 55 100 55.5 61 216 125 172 3.31 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 8000 रेव्ह वॉरंटी 1600 रेव्ह बेडिंग ग्रेडिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP212F

  UCP212F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लांबीर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदीची लांबी होल अंतर वजन किलो किलोगी यूसीपी 212 एफ 60 110 65.1 72 239 140 185 4.9 क्रांती प्रति मिनिट मर्यादा 8000 रेव्हरंट्स 1500 रेव्ह बेरिंग ग्रेडिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP213F

  UCP213F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोगी यूसीपी 213 एफ 65 120 65.1 72 264 151 202.5 5.66 प्रति मिनिट मर्यादा 7000rev वॉरंटी 1500 रेव्ह बेडिंग ग्रेडिंग Z3V2 oryक्सेसरीसाठी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP214F

  UCP214F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लर्नर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलो किलोगी यूसीपी 214 एफ 70 125 74.6 73.3 264 157 210 6.3 प्रति मिनिट मर्यादा 7000 रेव्ह वॉरंटी 1500 रेव्ह बेडिंग ग्रेडिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
 • UCP215F

  UCP215F

    यूसी बीयरिंग साइज (मिमी) ब्लॉक (गृहनिर्माण) आकार (मिमी) मॉडेल लानेर रिंग बाह्य रिंग लाईनर रिंग उंची रुंदी लांबी होल अंतर वजन किलोग्राम यूसीपी 215 एफ 75 130 77.8 75.6 274 163 218 6.78 रिव्होल्यूशन प्रति मिनिट मर्यादा 7000 रेव्ह वॉरंटी 1300 रेव्ह बेडिंग ग्रेडिंग झेड 3 व्ही 2 Gradeक्सेसरी ग्रेड ग्रीस लो -20 उच्च + 250 बॉल जी 8 मटेरियल जीसीआर 15 केज लेरिएंट ब्लॉक नेटरियल एचटी 200 सीलिंग रिंग एफ कॉन्टॅक्ट प्रकार, डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ
12 पुढील> >> पृष्ठ 1/2